Repository för xml-schemafiler - Geografisk information - Vattensystem SS637008

English version

Schemafiler är framtagna inom sis projektet TK452 och hålls fritt tillgängliga av SGU,
Standarden kan köpas från SIS förlag,
Mer information finns under SIS kommiteéns hemsida http://www.sis.se/TK452

eller: SIS, Swedish Standards Institute, 08-555 520 00, geodata@sis.se

Schemafilerna är uppdelade i fyra delar:


base är ett basschema som innhåller basklasser
som används i övriga schemafiler. normalt räcker det med att importera ws_physicalWater.xsd för
att skapa ett gml dokument med information kring sjöar, rinnsträckor, hydrologiska områden och andra
objekt som man vill utbyta information om.

Applikationsschema i UML


Standarden finns att hämta som UMLmodell för Enterprise Architecht
titta på UMLschema_ss637008

ladda ner EA-modell som zipfil

Länkar till schemafiler


under nedanstående adresser hittar du xml schemafilerna

http://resource.sgu.se/data/schemas/ss637008/ws_base/1.0/ws_base.xsd

http://resource.sgu.se/data/schemas/ss637008/ws_network/1.0/ws_network.xsd

http://resource.sgu.se/data/schemas/ss637008/ws_phwater/1.0/ws_physicalWater.xsd

http://resource.sgu.se/data/schemas/ss637008/ws_reporting/1.0/ws_reporting.xsd

Exempel filer:

Grundvattenförkomster

zipfil med beskrivning QGIS projekt och gmlfiler

Förenklat exempel med vattenförkomster och platser och nätverk